MENU

 

Mga Kadalasang Tanong

 
Bilang tugon sa stratehiya ng Small Business Corporation (SBC) na maiparating sa publiko at maintindihan ng mga magiging benepisyaryo ang pangunahing layunin ng programang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3), gumawa ang Communications Department ng listahan ng mga kadalasang tanong kaugnay ng programang P3.

 1. Ano ang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso?

  Ang programang Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso ay isang inisiyatibo ng pamahalaan upang matulungan ang mga pinaka-maliliit na negosyante sa buong bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng murang pautang na mayroon lamang 2.5% na interes kada buwan.

  Ang programa ay magbibigay ng alternatibong pagkukuhanan ng kapital na mabilis at madali upang kanilang mapalago at mapalaki ang kanilang negosyo. Layon din ng programa na labanan ang 5-6 na skema ng pagpapautang na kadalasang takbuhan ng mga maliliit na negosyante.|


 2. Sinu-sino ang mga benepisyaryo ng P3?

  Layon ng programa na magpa-abot ng tulong sa pamamagitan ng pautang sa mga micro entrepreneurs na kadalasang umuutang sa mga 5-6 na nagpapautang gaya ng mga market vendors, sari-sari store owners, stall owners, at iba pa.

  Paalala: Ang mga maaari lang maging benepisyaryo ng programa ay mga maliliit na negosyo at mayroong kakayahang magbayad. Ang P3 ay maaari lamang gamitin sa pagnenegosyo.


 3. Saan pwedeng lumapit ang mga maliliit na negosyante para makahiram ng P3?

  Upang maipa-abot sa kalayunan ang programa, nag-accredit ang Small Business Corporation ng mga micro financing institutions (MFIs) o mga kooperatiba na magsisilbing daanan ng pondo para mas maging madali ang proseso ng pagkuha ng mga pautang. (Tingnan ang listahan ng mga MFI)

 4. Magkano ang maaaring mahiram?

  Ang isang micro entrepreneur ay maaaring makahiram mula P5,000 hanggang P200,000 depende sa laki at kakayahang magbayad ng isang negosyante. Para naman sa mga negosyong mayroong isang (1) manggagawa, maaari silang makahiram ng hanggang P200,000. Ang mahihiram na kapital ay maaari lamang gamitin sa pagpapalaki ng o pandagdag ng mga supply ng negosyo.


 5. Anu-ano ang mga dokumentong kailangan?

  Ang mga dokumentong kakailanganin ay:
  a. Loan application
  b. Business registration/DTI Business Name Registration/Valid ID/Barangay Clearance


 6. Saan maaaring dumulog para sa iba pang impormasyon?

  P3 hotline (02) 651-3333

  Para sa karagdagang impormasyon, maaabot ang SB Corp sa mga sumusunod:

  www.sbgfc.org.ph 
  Small Business Corp. hotline (02) 751-1888 / (02) 813-5711

  Cellphone numbers:
  Central Luzon (Smart: 0928-768-4674 / Globe: 0956-688-9496)
  North Luzon (Smart: 0949-712-0802 / Globe: 0956-688-9518)
  Visayas (Smart: 0921-534-3584 / Globe: 0995-549-2889)
  Mindanao (Smart: 0949-712-0780 / Globe: 0956-674-0639)
  Department of Trade and Industry: (02) – 751-3330 / 0917-834-3330

 

 

 

Download the Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso (P3) Flyer

Back
to top